Aurum

Etyka Akademii Diagnosty

Aby mieć dostęp do swojego konta i w pełni korzystać z ważnych informacji zamieszczanych w serwisie, zapoznaj z poniższymi zasadami:

Szanowny uczestniku Akademii Diagnosty, postanowiłeś przystąpić do prestiżowej szkoły dla osób poszukujących prawdziwej, rzetelnej wiedzy opartej o praktykę i doświadczenie osób będących wieloletnimi praktykami w dziedzinie zdrowia.
Podejmując taką decyzję stałeś się członkiem społeczności kierującej się pewnymi regułami. Najważniejszą z nich jest szacunek dla drugiego człowieka. Tworzymy społeczność osób, które łączy wspólna pasja, podobne zainteresowania, ale także szczególne podejście do drugiego człowieka. W myśl przesłania „Zdecyduj dokładnie czego pragniesz, a to dostaniesz” z pewnością odnajdziesz w Akademii odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, ale także sam będziesz mógł przyczynić się do jej rozwoju. Aby w Akademii panowały klarowne relacje ustanowiliśmy kilka reguł, których przestrzeganie jest podstawą etycznego podejścia do Twórców Akademii, Prelegentów jak i wszystkich jej członków.
Dlatego jako twórcy Akademii Diagnosty, stojąc na straży czystości jej działania prosimy o przestrzeganie niżej wymienionych reguł, tak abyśmy wszyscy mogli tworzyć społeczność opartą o dobre i uczciwe relacje.

 1. Wiedza, którą zdobywa i za którą płaci każdy słuchacz jest własnością merytoryczną autora szkolenia i udostępnianie jej komukolwiek, kto jej nie zakupił w Akademii narusza prawa własności jej autora oraz stanowi podstawę do usunięcia osoby z Akademii.
 2. Zabronione jest powielanie i wykorzystywanie w celach reklamowych, edukacyjnych oraz zarobkowych pozyskanych materiałów szkoleniowych oraz filmów.
 3. Zakaz udostępniania materiałów szkoleniowych osobom trzecim obowiązuje także osoby, które z jakiś powodów zakończyły członkostwo w Akademii.
 4. Materiały otrzymane w ramach szkoleń mają charakter edukacyjny.
  Stanowią wyłącznie informacje wspierające rozwój zawodowy.
  Informacje zdobyte w czasie szkoleń nie są podstawą do leczenia i diagnozowania osób przez diagnostów bez wymaganych uprawnień zawodowych.
 5. Zastosowanie w praktyce zawodowej informacji uzyskanych w czasie szkoleń, jest osobistą decyzją każdego słuchacza, aczkolwiek za wynik uzyskanych rezultatów diagnostyczno – terapeutycznych odpowiada wyłącznie osoba je stosująca i robi to na własną odpowiedzialność.
 6. Każda osoba będąca członkiem Akademii Diagnosty ma prawo tworzyć jej wizerunek. Tworzyć go może poprzez informowanie o swoich przemyśleniach i wnioskach związanych z formą przekazywanej wiedzy oraz o pozytywnych i negatywnych doznaniach przychodzących w czasie trwania wykładu.
 7. Każda forma przekazywanych ocen powinna mieć charakter konstruktywnej krytyki. Wystarczy opis czy wskazanie elementów wadliwych i krótkie ich uzasadnienie.
  Taka informacja zwrotna ma służyć stałemu podnoszeniu jakości przekazywanej wiedzy oraz doskonaleniu prelegentów.
 8. Od osób będących członkami akademii Diagnosty oczekuje się pozytywnego i kreatywnego oceniania szkoleń służącego tworzeniu społeczności wolnej od agresji, krytykanctwa czy pretensjonalizmu.
 9. Każda osoba, która zostaje członkiem Akademii Diagnosty wnosi swój potencjał informacyjny i w pełni oddziałuje na dalszy jej rozwój. Może to czynić poprzez sugerowanie tematów szkoleń jakie mogłyby się pojawić w Akademii lub przysyłanie informacji o osobach, z którymi warto było by nagrać kolejne ciekawe szkolenia.

Jeżeli zgadzasz się z powyższymi regułami i będziesz się do nich stosować podpisz proszę ten dokument potwierdzając w ten sposób dobrowolną przynależność do Akademii i przyjęcie panujących w niej reguł oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.

zapisz się do naszego newslettera